Výtvarná súťaž Mikuláš a jeho pomocníci

Pár týždňov pred Mikulášom bola pre našich malých výtvarníkov, detí z 1. stupňa, vyhlásená súťaž. Výtvarníci mali znázorniť akoukoľvek výtvarnou technikou jednu z postáv mikulášskeho dňa – Mikuláša, anjela alebo čerta. Možno sa na jedného z nich už tešili, možno im je sympatický a možno je práve postrachom. Deti sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre. Vybrali si jednu zo spomínaných postáv, pričom využili rozličné techniky zobrazenia.

V každom prípade sa všetci prejavili ako veľmi zruční výtvarníci. V galérii to môžete posúdiť aj vy. Vyhodnotenie súťaže sme nechali tiež v rukách detí, a tak prebehlo hlasovanie prostredníctvom lístočkov. A ako to dopadlo?

  1. miesto: Alinka Vinceková z 1.C
  2. miesto: Lukáš Mihalko z 3.C
  3. miesto: Oliver Skyba zo 4.B

Výhercom aj všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili, priniesol osobne odmenu naozajstný Mikuláš spolu s anjelom a čertom. To bolo ale „prekvapko“!!!

Tešíme sa, že je v našej škole toľko malých výtvarných umelcov!