Zber starých mobilov

Počas novembra prebehla na škole školská environmentálna súťaž v zbere starých mobilov. Zase sme sa presvedčili, že žiaci našej školy sú prosto úžasní, snaživí a záleží im na tom, aby sa elektroodpad, akým sú aj mobily, recykloval a neskončil na skládke odpadov, v spaľovni, prípadne pohodené niekde v prírode. Kto sa zapojil, koľko mobilov sme vyzbierali, kto dostal diplom, to si pozrite na priložených fotografiách a v tabuľke.
Tešíme sa na vás pri ďalšej environmentálnej súťaži! Už čoskoro.