Umelecká maľba

Naše priestory školy zdobí nová maľba od umelca Ivana Knuta, ktorú sme mohli realizovať vďaka štedrým sponzorom z radu našich rodičov. I touto cestou Vám patrí veľká vďaka za vašu finančnú podporu.