Earth Day – Deň Zeme

Na hodinách anglického jazyka sme Deň Zeme oslávili netradičným spôsobom vyučovania. Vysvetlili sme si pojmy spojené s ochranou životného prostredia v anglickom jazyku. Pozreli sme si videá s touto tematikou, lúštili krížovky a maľovali obrázky. Žiakom sa hodina páčila a dohodli sme sa, že budúci rok strávime hodinu ANJ vonku a vyzbierame odpadky v okolí školy.