Maľovanie na asfalt

Dňa 4. 5. 2018 deti košických materských a základných škôl kreslili na chodníky Hlavnej ulice. Táto tradičná akcia pod názvom Veselý chodník bola súčasťou bohatého programu Dňa mesta Košice. Žiaci kreslili na tému : Košice v budúcnosti. Peknými a milými kresbami skrášlili oslavujúce mesto aj naši žiaci. Prejavili svoje tvorivé schopnosti a ich farebné kresby mohli obdivovať všetci okoloidúci. Naši žiaci navštevujúci výtvarný krúžok pod vedením p. uč. Mgr. Bialobokovej sa zúčastnili aj Európskeho dňa a súťažili aj v aktivitách súťaže Čo vieš o Európe? Získali diplom, perá, tašky a iné drobnosti.