IT akadémia

V rámci projektu IT akadémia, do ktorého je zapojená aj na naša škola.Žiaci overujú zaujímavé metodiky výučby, ktoré sú zamerané na rozvoj digitálnych zručností. Pomocou počítača sa naučili spracovať hodnoty fyzikálnych veličín, ktoré namerali, analyzujú graf a vyvodzujú závery z meraní.