Zber papiera 2

Na našej škole sa uskutočnil zber papiera. Každý, kto mal doma nejaké zásoby, sa zapojil. Ako sa snažili jednotlivci i celé triedy, si môžete prečítať vo výsledkovej listine. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli nielen škole, ale najmä našim lesom.

 Výsledky v zbere starého papiera – apríl 2018