Vyhodnotenie súťaže v zbere starých mobilných telefónov

Naša škola sa už viac rokov snaží dávať veciam druhú šancu. Robíme to najmä formou organizovaného zberu. V mesiaci september až október sme zbierali staré mobilné telefóny. Spolu sme
vyzbierali 59 mobilov, ale odoslali sme viac ako 200 kusov. To boli tie, ktoré sa vyzbierali pri zbere elektroodpadu na konci školského roku. Prví traja: Sofia Gašparová, Krištof Skyba zo 4.C a Jacqueline Dolanská z 8.C získali finančnú odmenu a diplom. Ďalší v poradí, ktorí sa zapojili do súťaže, získali sladkú čokoládu. Pozrite si naše foto.