Mikuláš na Trebiške

„Ho-ho-hooo, milé detičky. Poslúchali ste?“ ozývalo sa vstupnou halou našej školy. Mikuláš spolu s anjelikom a čertom vítali žiakov, chválili ich za úspechy a rozdávali sladké odmeny. Priniesli radosť, vyčarili úsmevy na tvárach žiakov i rodičov. Milá tradícia, ktorá je našou súčasťou.