Mikuláš na cestách

Žiaci našej školy v spolupráci s Dopravnou políciou SR odmeňovali vzorných vodičov na cestách. Na pomoc im prišli Mikuláš s anjelom a čertom. Pre vzorných vodičov si žiaci pripravili vlastnoručne vyrobené odmeny – anjelikov. Pre vodičov s malými nedostatkami mali pripravených čertíkov na špajli. Za svoju snahu a účasť boli tiež odmenení diplomom a magnetkami. Spoločnú akciu si vzájomne užili.