Deň zeme v ŠKD

Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla, je to deň venovaný Zemi. Dnes má tento sviatok ekologický podtext, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. My v ŠKD sme sa tejto téme venovali prakticky. Rozdelili sme si to na dva dni. Jeden deň sme kreslili kriedami na asfalt, deti kreslili prevažne našu planétu, ale aj kvety a motýle. Druhý deň sme sa venovali čisteniu okolia školy. Upratovali sme pavilóny pri triedach a v širšom okolí. Deti pracovali naozaj zanietene, naplnili dve veľké vrecia a boli so svojím výsledkom veľmi spokojní. Inšpirovali sme aj žiakov 2. stupňa, ktorí sa pripojili k nám a pomohli nám svojou prácou.

Skvelá práca, deti!