Deň narcisov

Počas 20. 4. bola naša Trebiška celá v žltom. Po chodbách chodili usmiati žiaci, oblečení v krásnych slnečných farbách. Sme veľmi radi, že sami zvyšujú povedomie o Lige proti rakovine. Ďakujeme žiakom, že sa nebáli prispieť a veľmi aktívne sa zapojili do zbierky.  Naši najmenší žiaci tiež prispeli svojou snahou a v ŠKD vytvorili nádherné narcisy.