Hudobná výchova

Žiaci 5. a 7. ročníka sa vo svojich prácach zamerali na ľudovú tvorbu a folklór. Žiaci 8. ročníka sa venovali tvorbe projektov z populárnej hudby.
Žiaci pracovali svedomito, ich práce majú veľmi dobrú úroveň.