MDD

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na konferencii v Ženeve v roku 1925.  Od vtedy patrí 1. jún len deťom. Na Trebiške sme si ho pripomenuli dňa 31. 5. 2024. V tento piatok nechali učebnice deti doma a strávili pekné chvíle so spolužiakmi. Každá trieda mala svoj vlastný program. S triednymi učiteľkami navštívili kultúrne pamiatky, športové areály, prírodu, rôzne ihriská. Niektorí si zamaškrtili na zmrzline, sladkostiach a dokonca nechýbala ani opekačka.

 

1. stupeň 

 2. stupeň