7.C na hodine keramiky

Aj žiaci 2. stupňa sa radi zúčastňujú rôznych tvorivých aktivít. Príkladom je trieda 7.C, ktorá sa zúčastnila tvorivej keramiky v CVČ. Žiaci si mohli počas hodín keramiky vyskúšať svoju tvorivosť a
tvarovanie hliny. Najprv si svoje výrobky ručne vymodelovali, vytvarovali alebo aj vyrezávali pomocou rôznych formičiek. Neskôr po vysušení si ich nafarbili, aby sa ich výrobky mohli farebne ukázať. Vytvorili postavy, zvieratá, misky na šperky a rôzne iné zaujímavé veci, ktorými môžu vyzdobiť svoju izbu, alebo urobiť radosť niekomu blízkemu.