Bábkové divadlo

Žiaci prvého a druhého ročníka našej školy navštívili Bábkové divadlo v Košiciach. Košickí bábkoherci si pre nich pripravili hru od K. Brožeka – Aucassin a Nicoletta. Bola to krásna legenda z 13. storočia, ktorá svojím pestrým dejom a komediálnosťou zaujala aj tých najmenších.