Anglické divadlo

Dňa 24. 11. 2022 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom Lazy Goat. Po dlhšom čase sme sa opäť mohli zúčastniť tejto akcie v budove Starej radnice
na Hlavnej ulici. Keďže predstavenie bolo v anglickom aj slovenskom jazyku, všetci mohli dej ľahko porozumieť. Žiaci mnohé slovíčka už dávno poznali, ale niektoré si osvojili počas predstavenia a určite ich využijú aj  v priebehu nasledujúcich hodín anglického jazyka.