Kostra na prvouke

Kostra človeka je jednou z tém učiva prvouky v druhom ročníku. Žiaci II. B si hodinu užili v biologickej učebni, vo veľkých laviciach a v spoločnosti kostry. Bol to pre nich zážitok a mali možnosť spoznať a ukázať si časti kostí  priamo na kostre.