Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 22. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Po dlhšom čase bolo v prezenčnej forme. Vybraní žiaci z jednotlivých tried sa stretli počas dvoch vyučovacích hodín, aby si zasúťažili, a to hneď v niekoľkých častiach. Najprv to bolo cvičenie na posluch, následne museli vypracovať náročný test. Napokon sa mohli predviesť v tvorení dialógu a vymýšľaní príbehu. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, a to v kategórii 1A (6. – 7. ročník) a v kategórii 1B (8. – 9. ročník). V kategórii 1A súťažilo 9 žiakov a v kategórii 1B súťažilo 15 žiakov. Aj keď náročnosť týchto úloh bola vysoká, mnohí súťažiaci ich veľmi pekne zvládli. Potom boli všetky úlohy vyhodnotené a tu sú víťazi oboch kategórií.

Kategória 1A :

1. miesto : Michal Chrena , VII.C

2. miesto : Gabriela Kovaličová, VII.A

3. miesto: Alžbeta Králová, VII.C

Kategória 1B :

1. miesto : Júlia Kavčiaková, IX.B

2. miesto : Lukáš Callo, IX.A

3. miesto: Tamara Zaťková IX.B

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.