Anglické divadlo Jack and Joe

Dňa 29. 01. 2020 sa žiaci 7. A a 7. B zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku s názvom Jack and Joe. Predstavenie sa konalo v Starej radnici. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú takýchto akcií za účelom rozvoja jazykových zručností. Žiakom sa predstavenie páčilo a radi by privítali takéto podujatie aj v budúcnosti.