Zruční tretiaci z 3. B

Na hodinách pracovného vyučovania si žiaci vyskúšali svoju zručnosť pri práci s ihlou a niťou. Vlastnoručne si nakreslili, vystrihli a jednoduchým stehom ušili rukavičku ako maňušku. Práca im šla od ruky. Neraz sa dlhá niť zamotala, no výsledok práce bol výborný.