Apríl – mesiac lesov

Apríl ako mesiac lesov oslavujeme od roku 1952. Hovorí sa, že lesy sú pľúcami Zeme a sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenska. Tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode. Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu a to nielen počas mesiaca lesov. V ŠKD sme preto pútavými a zaujímavými aktivitami približovali a vysvetľovali význam ochrany každého živého organizmu. S deťmi sme kreslili, maľovali, vystrihovali, rozprávali, upratovali školské ihrisko. Na konci mesiaca sme vyrobili Zelené plagáty, venované lesom a zvieratkám žijúcim v nich.