Deň Slnka

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár  (slovenské príslovie). Deň Slnka vyhlasuje UNEP (United Nations Environment Programme/Environmentálny program spojených národov). Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Máme radi slnečné rána a teplé slnečné dni, ktoré sú pre nás možnosťou vybehnúť na školské ihrisko a vyšantiť sa na čerstvom slniečkovom vzduchu. My sme si pripravili nie jeden deň, ale rovno Slniečkový týždeň. Deti kreslili, maľovali, vyrábali veselé slniečka. Objasnili sme deťom dôležitosť nášho Slnka pre všetko živé . Niektoré deti nosili pripnuté žlté stužky a jedeného dňa prišli naše deti oblečené v žltom. V ten deň bola naša škola celá zaliata slniečkovými lúčmi našich detí.