BeeFriendly

Aby sme našim školákom ukázali dôležitosť včiel vo svete a možnosti ich ochrany, zapojili sme sa do medzinárodného projektu s názvom BeeFriendly. V rámci projektu sme vytvorili podnetné vyučovacie hodiny, na ktorých sa deti naučili, napr. prečo je tento malý tvorček taký dôležitý, čo môžeme pre jeho ochranu urobiť a ako sa starať o zachovanie jeho druhu. Deti na prvom stupni vytvárali projekty a kresby, kde zúročili svoje získané poznatky o včeličkách. Žiaci druhého stupňa si svoje vedomosti o včelách overili pri vypracovávaní rozličných úloh, cvičení, ale aj pri písaní slohových prác na túto tému.