Prírodovedná súťaž

Prvouka v 2. ročníku nám otvára brány poznania  aj  do sveta živočíchov, my  však  život živočíchov skúmame aj z encyklopédií, náučných filmov a tvoríme aj vlastné projekty. To, čo sme sa naučili, sme využili v prírodovednej súťaži, kde sme ako tímy preukázali nie len svoje vedomosti, ale aj schopnosť vzájomne spolupracovať.