Biela pastelka

Poďakovanie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zaslala našej škole poďakovanie za zbierku, ktorou sme prispeli na pomoc pre zrakovo postihnutých ľudí. Tak, ako po iné roky, aj teraz nám pomáhali žiaci IX.A triedy, ktorým sa podarilo vyzbierať peknú sumu finančných prostriedkov. Všetkým dobrovoľným darcom srdečne ďakujeme.

Poďakovanie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovevska