Biológia – projekty

Naša škola v spolupráci s Univerzitou P.J.Šafárika umožňuje študentom absolvovať súvislé a výstupové praxe na našej škole. Počas praxe sa študenti zúčastňujú hospitácií a výstupov u jednotlivých vyučujúcich. Svoje prvé výstupy absolvovala aj študentka na hodine biológie, kde si hravo poradila so šikovnými žiakmi 6.A triedy pri projektovej práci s výberovými témami. Posúďte sami…