Noc výskumníkov

Festival vedy Európska noc výskumníkov sa tohto roku uskutočnil 27. septembra 2019 v OC Atrium Optima. 13. ročník sa niesol v duchu „Život ako ho (ne)poznáme“. Jednou z hlavných úloh výskumníkov a výskumníčok je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Tisícky vedcov po celom svete zasvätili svoje vlastné životy, aby otvárali brány poznania našich životov, zlepšovali ich kvalitu a aby sme aj lepšie chápali svet, v ktorom žijeme. Podujatia sa zúčastnili naši žiaci piateho a siedmeho ročníka. Pre žiakov boli pripravené rôzne interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, výstavy, workshopy, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. Naši žiaci boli veľmi aktívni, nielenže si vyskúšali rôzne experimenty, ale horlivo sa zapájali do súťaží, v ktorých vyhrali rôzne atraktívne ceny. Cez tieto aktivity a zážitky vedci podnecujú v deťoch zvedavosť, kreativitu a túžbu po vzdelaní.