Deň duševného zdravia – rozhlasová relácia

Dňa 10. októbra, si pripomíname svetový deň duševného zdravia. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Cieľom je zvýšenie informovanosti ľudí o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami a aktívnejšie zapojenie ľudí s duševnými ťažkosťami do spoločenského a pracovného života.
Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnými ťažkosťami. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych vzťahov a neistá budúcnosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí stigme, diskriminácii a chudobe. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Príliš často si ľudia myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, či šialenstva. Treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojim dielom, ak podporíme akceptáciu ľudí s psychickými problémami v spoločnosti.
Čo to znamená, keď sa hovorí o stigmatizácii ľudí s duševnými poruchami? Žijeme v 21. storočí, vedci dokážu transplantovať srdce alebo skúmať Mars, a predsa ešte stále ľudia veria v mýty a nepravdy o duševných poruchách. Zdrojom je nevedomosť a strach z duševnej poruchy a jej nositeľov. Psychické problémy sa týkajú každého z nás a v extrémnej situácii môžu prerásť do duševnej poruchy. O stigme hovoríme, ak niekoho neoprávnene „onálepkujeme“, označíme a prisúdime mu vlastnosti, ktoré znižujú jeho ľudskú dôstojnosť a hodnotu. Stigma prináša pocit hanby a zneváženia, a vedie k tomu, že spoločnosť ho vylúči na okraj.
Jednou z možných príčin stigmatizácie je, že duševná porucha nie je taká čitateľná ako telesné ochorenie. Môžeme si predstaviť ako príklad porovnanie depresie a zlomenej nohy. Telesná choroba je jasná a zdanlivo zrozumiteľná “chyba” nejakého orgánu. Duševná porucha je nenápadnejšia a môže sa javiť ako vystupňovanie bežných stavov ako smútok, strata záujmu, znížená aktivita. Bežne sa s nimi vysporiadame. Človek s duševnou poruchou však vyzerá ako by bol slabý, neschopný, nespoľahlivý a možno aj nebezpečný, keď ich nedokáže zvládať. Práve nedostatok informácií o chorobách, ich priebehu a liečení je živnou pôdou pre mýty.
Predsudky a stigmatizácia bránia vyhľadať pomoc. Predsudky sú spoločensky tolerovanou skratkou, ktorá nás nenúti premýšľať o veci, tragicky však komplikuje život ľuďom s duševnými problémami. Trpiaci má dve možnosti – buď od strachu svoje problémy tají a môže to prerásť až do štádia, kedy choroba môže skončiť veľmi nešťastne. Druhá cesta ho vedie k odborníkovi a dlhodobá liečba mu okrem pomoci prinesie aj ťažko odstrániteľnú nálepku psychiatrického pacienta.

Liga za duševné zdravie SR je najsilnejšia mimovládna organizácia v problematike podpory duševného zdravia na Slovensku. Ich hlavným cieľom je podpora a ochrana duševného zdravia a zastavenie stigmatizácie duševných porúch.
Zároveň táto organizácia poukazuje na možných 12 krokov, ktoré nám vedia prispieť k celkovej psychickej pohode, a to je DESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA:
1. Prijímaj sám seba – spoznávaj seba, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne.
2. Hovor o tom! – Hovor o tom, čo ťa trápi a z čoho máš obavy. Ale podeľ sa aj o svoju radosť.
3. Buď aktívny! – Život sa stále mení. Vždy je za čím ísť. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi.
4. Uč sa nové veci! – Vždy je niečo, čo sa dá učiť. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať „aspoň som to skúsil“.
5. Stretávaj sa s priateľmi – Buď otvorený vzťahom. Sympatie a priateľstvo sú zdrojom radosti v živote.
6. Rob niečo tvorivé! – Každý z nás môže byť tvorca. Neboj sa žiadnej kritiky, dôležité je to, čo pri tvorbe zažiješ a ako sa pri tom cítiš.
7. Zapoj sa a pomáhaj – Zaujímaj sa o to, čo sa deje okolo teba. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to dá.
8. Neváhaj požiadať o pomoc – Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc.
9. Oddychuj a uvoľni sa – Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré prinášajú radosť a relax.
10. Zdolávaj prekážky! – Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu.
11. Neboj sa snívať! – Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť.
12. Ži tu a teraz! – Minulosť je mŕtva a budúcnosť ešte len vytváraš. Jediná realita je práve teraz.
Keď prekonáme predsudky a diskrimináciu, poskytneme efektívne služby a staneme sa súčasťou podpornej siete, pomôžeme ľuďom s problémami duševného zdravia žiť zmysluplné životy a tešiť sa zo zmysluplných vzťahov. Rovnako sa však starajme o seba, ako o fyzické zdravie, tak aj o to psychické.