Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo školy po oznámení a prerokovaní s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach oznamuje prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov na chrípkové ochorenie. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bude od 30.01.2019 do 31.01.2019 (dva dni).
V piatok sú polročné prázdniny.

Nástup do školy bude 4.2.2019.

Vysvedčenia dostanú žiaci v pondelok.