Cvičenie v prírode – tretí ročník

Aj v tomto školskom roku sa tretiaci vybrali na cvičenie v prírode, ktoré tentokrát absolvovali v jednom z parkov na Terase. Slniečko bolo zrána zubaté, ale cvičením a dobrou náladou sa všetci rýchlo zohriali a príjemne si zacvičili a zabavili sa. Atmosféra bola celé dopoludnie vynikajúca a viacerým sa ani nechcelo vrátiť domov.