50 otázok na pani Martu

V rámci Mesiaca úcty k starším sme pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka zorganizovali dve besedy s pani Martou Kӧlbelovou z mestskej časti Myslava. Práve pani Marta je jednou z mála žien, ktoré ešte obliekajú tzv. krojové oblečenie a zároveň je veľmi šikovnou vyšívačkou a zhotovovateľkou myslavských krojov nielen pre folklórne súbory, ale oblieka do krojov aj bábiky. Žiaci si pre ňu pri príležitosti 50.-eho výročia založenia našej základnej školy pripravili 50 otázok o jej detstve, mladosti, jej záľube v zhotovovaní krojov a o ľudových tradíciách nášho kraja. Obe besedy boli veľmi živé, zaujímavé a okrem rozprávania sme si spolu s tetou Martou aj zaspievali a zatancovali. Všetkým bolo ľúto, že besedy museli skončiť, ale všetkým ostanú aspoň nádherné spomienky, fotografie a videá. Ďakujeme!