Cenu mestskej časti Košice-Západ

V roku 2020 oslavovala naša škola 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti, za zásluhy vo verejnoprospešnej práci a výchovnej činnosti udelilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
KE-Západ našej základnej škole CENU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-ZÁPAD. Z dôvodu pandémie v predošlých rokoch bola táto cena odovzdaná v máji v tomto roku.