Zber elektroodpadu

Naša škola sa už viac rokov snaží dávať veciam druhú šancu a to formou organizovaného zberu elektroodpadu .  V tomto roku oslavuje naša škola 50.-tku. A pri tejto príležitosti prví traja získali finančnú odmenu a diplom. Sladkou odmenou sme ocenili nielen troch najlepších, ale aj všetkých usilovných zberačov , ktorí získali  50 bodov a viac . Pozrite si naše foto a výsledky v zbere.