Ruské slovo

V decembri 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese ruskej poézie Ruské slovo. Ktorá bola zameraná na tému Ďakujeme za mier! . Zapojili sa doň žiaci 7.B a 9.A triedy. Niekto mal trému, niekto bol suverén, niekto sa ani raz nepomýlil, niekomu sme našepkali, občas mal niekto tvrdú výslovnosť ako Angličan, niekto akoby sa Rusom narodil…

Porota posúdila a vyhlásila:

  1. miesto: Nina Kundráthová, VII.B
  2. miesto: Michal Gulaš, IX.A
  3. miesto: Veronika Nováková, VII.B

V januári nás na krajskom kole reprezentovala Nina Kundráthová  , za čo jej ďakujeme, lebo to bolo prvýkrát , čo na takomto type súťaže vystupovala.

Tešíme sa o rok!

Diplomy za súťaž Ruské slovo 2020