Deň mlieka v škole

30.9. Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka, mliečnych nápojov a ich zdravotné prínosy pre rastúce deti. V tento deň sa aj naša škola zapojila do projektu. Naši žiaci sa obliekli do bieleho, pani učiteľky pre prváčikov pripravili nálepky – poháriky s označením mlieka – a rôzne veselé kvízové otázky. V školskom klube vznikli veselé fotky, ktoré nám budú pripomínať tento “mliečny deň“.