Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. – 30.9.  Nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. A pretože nám počasie prialo, zapojili sme sa do rôznych športových aktivít. Ihrisko sa zaplnilo malými futbalistami, asfaltové ihrisko využili florbalisti, ale aj florbalistky, ďalšie deti si urobili z kužeľov preskakovaciu dráhu, švihadlá v rukách dievčatiek sa len tak mihali. Avšak naše deti netreba nabádať k pohybu. My nepotrebujeme ani týždeň športu, naše deti športujú celý školský rok. Veď sme športová škola!