Deň narcisov

Už každoročne sa v mesiacoch marec – apríl hovorí viac ako inokedy o jednej zákernej chorobe – rakovine. Narcis je v mnohých európskych krajinách symbolom boja proti rakovine. Na Slovensku ochorie na rakovinu ročne takmer 23 000 ľudí. Títo ľudia potrebujú hlavne pomoc a nádej. Tento deň – Deň narcisov je symbolom nádeje na život a získava si stále viac sympatizantov. Tento jedinečný deň sme si pripomenuli aj my na našej škole verejno-prospešnou zbierkou a svoju spolupatričnosť sme vyjadrili aj oblečením žltej farby.