Deň Zeme na Trebiške

Deň Zeme na Trebiške
Ako každý slávnostný deň, tak aj tento deň začal prípravou. Pripravili sa na tento deň tak učitelia ako aj žiaci.
Ráno do školy kráčala záplava učiteľov a žiakov v rôznych odtieňoch zelenej farby od tej najjasnejšej po tú najtmavšiu. A že je to krásny pohľad, pozrite si to podľa fotografií triednych kolektívov.
Prvá hodina začala reláciou s názvom Pre Zem. Žiaci VIII.C triedy sa básničkami od J. Haládekovej „Zvieratká žalujú“ prihovorili dušiam mladších žiakov. Pre ostatných zaznel odkaz v podobe 22 rád, napr. ako pomôcť našej Zemi, ako ušetriť prírodné zdroje a domácu peňaženku nezaťažiť.
Základné heslo dňa bolo: Minimalizuj, separuj a recykluj!
Na druhej vyučovacej hodine sa žiaci 5. a 6. ročníka stretli v učebni fyziky, kde si zasúťažili vo vedomostnej súťaži. Sily si zmerali pri otázkach z oblasti prírody a geografie Zeme, riešili jednoduchý príklad z matematiky o sadení stromov alebo si zaspievali ľudovú pieseň. A že je to aj o šťastí, ktoré potrebuje aj naša Zem, dokázalo aj Koleso šťastia, ktoré zamiešalo výsledné poradie. Aké ceny žiaci získali? Okrem radosti alebo hnevu (lebo kameň v bludisku sa nepohol – a znamenalo to stop v súťaži) sa žiaci dozvedeli aj niečo nové. Každý žiak získal energiu v podobe malej čokoládky Deva. A víťazné družstvá dostali okrem veľkej čokolády aj balíčky s cibuľkami kvetov, aby si doma mohli skrášliť svoje okolie a pre triedu si vyslúžili balíček cibuliek, ktoré skrášlia priestor ich triedy.
Súťaž pre starších žiakov (7. – 9. ročníka) bola o niečo náročnejšia. A občas sa stalo, že body nikto nezískal. Koleso šťastia nám dosť prehodilo poradie najúspešnejších žiakov. No čo už! Také býva niekedy šťastie – vrtkavé. Ale aj napriek tomu veríme, že žiaci strávili čas nielen užitočne, ale aj zábavne.
Žiaci druhého stupňa sa zároveň na jednotlivých vyučovacích hodinách venovali práve tomuto významnému dňu a všetko sa nieslo v duchu osláv Dňa Zeme.