Hodiny s plastelínou

Hodiny s plastelínou sú skvelou príležitosťou  rozvíjať a vzdelávať žiakov. Povrch Ázie je pomerne zložitá téma pre žiakov, ale takto majú možnosť prejsť učivom hravejšie, precvičia si orientáciu i jemnú motoriku.

Potrebovali sme len obrysovú mapu Ázie, špáradla a plastelínu. Pomocou mapy žiaci vyhľadávali jednotlivé povrchové celky.