Deň otcov

DEŇ OTCOV – tretia júnová nedeľa patrí oslave všetkých oteckov na svete. Na hodinách predmetu Technika žiaci VI.B vytvorili milé výrobky, ktoré určite potešili všetkých obdarovaných oteckov.