Atletika – krajské kolo

12.6.2018 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike žiactva ZŠ. Žiaľ, z objektívnych aj subjektívnych dôvodov /nácvik tanca, zranenia, a pod. / nemohli štartovať kompletné družstvá.
Medailové umiestnenie aspoň 3 pretekárov sme splnili len čiastočne. D. Donovalová ako vždy reprezentovala výborne a ostatným to tentoraz nevyšlo.
D. Donovalová – 1.miesto a majsterka kraja v skoku do výšky, 5. miesto v hode kriket. loptičkou,
M. Kurty – 4. miesto v skoku do výšky,
J. Marhevka – 5. miesto v behu na 60m.
Dobré výkony podali K. Majdáková / Gu/, V.Chvustová a F. Šolc / 300m/, P. Illyés /Výš., Dia/, R. Lukáň / Dia/
Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Pretekárov pripravil na súťaž PaedDr. T. Valenta.