Nepodpísaná rozprávka

Žiaci V.C si na hodinách literatúry vyskúšali byť bábkohercami. Zahrali si scénky s bábkami, ale chceli sa zahrať aj na hercov skutočných. A tak sa rozhodli zdramatizovať rozprávku Ľ. Feldeka Nepodpísaná rozprávka. Pripravili aj plagáty, zháňali rekvizity, ale prípravu prerušovala nielen chorobnosť „hercov“, ale aj iné nepredvídané okolnosti . Ich hereckú premiéru sprevádzala tréma, napriek tomu boli ich výkony veľmi dobré a nadšenie veľké. Pozrite si nielen fotky, ale aj krátke video z výsledku ich snaženia. Veria, že to nebolo ich posledné vystúpenie.

Video z hodiny Nepodpísaná rozprávka od žiakov V.C triedy