DIVADLO

Dňa 27. 11. 2023 sa žiaci II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Historickej radnici.

Žiaci 5. a  6. ročníka mali možnosť vidieť divadelnú hru s názvom Dick Whittington and his cat.

Žiaci 7. až  9. ročníka sa zúčastnili predstavenia s názvom United Neighbours of London.

Obe komédie boli prispôsobené jazykovej úrovni žiakov jednotlivých ročníkov. Divadelné spracovanie sme žiakom priblížili pomocou rôznych cvičení s malou časťou slovnej zásoby ešte pred samotným zážitkom. Takto si mohli overiť nadobudnuté jazykové zručnosti, ale aj získať nové slovíčka  a vnímať ich v kontexte celého obsahu.

Ako minulé roky, tak aj tento rok herci  predstavili   detskému  divákovi  zaujímavé témy  zábavnou formou. Žiaci, tak mali možnosť zažiť anglický jazyk v inom prostredí ako v tom školskom.