Zdravá výživa – projektové vyučovanie

Žiaci 5.C v rámci projektového vyučovania kombinovali učenie sa anglického jazyka s dôležitými poznatkami o zdraví a výžive. Žiaci sa zaoberali množstvom cukru v obľúbených nápojoch. Táto téma ich motivovala objavovať, koľko cukru obsahujú nápoje, ktoré bežne pijeme. Na základe toho vytvorili nástenku, ktorá vám ukáže, koľko cukru je skutočne v niektorých obľúbených nápojoch.