Etwinning – VI.B

Žiaci VI. B sa pripojili k medzinárodnej spolupráci Etwinning. V rámci Etwinning projektov sme mali možnosť vytvoriť vlastné ideálne ostrovy. Z odpadového materiálu vytvorili krásne miesta. Pozrite si, čo sa všetko dá vytvoriť z materiálu, ktorý by inak skončil v koši.
Šiestaci pracovali aj s aplikáciou https://avatarmaker.com/ a padletom. Pomocou avatarov sa predstavili partnerskej škole.