Matematická súťaž MAMUT

Päťčlenné družstvo žiakov 5. a 6. ročníka v zložení Riško Velk, Grétka Chladná, Alicka Bondrová, Natálka Šugárová, Natálka Oroszová sa zúčastnilo matematickej súťaže MAMUT, ktorú organizovali Prírodovedecká fakulta UPJŠ a Združenie STROM. V areáli ZŠ Mateja Lechkého si 53 družstiev základných škôl a gymnázií rozložili deky, vybrali perá, ceruzy a 120 minút riešili matematické úlohy troch úrovní obťažnosti. Okrem toho mohli absolvovať aj tri športové úlohy, aby si vysúťažili nové zadanie matematickej úlohy. Našim žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.