Zber Sabi vrchnáčikov

Ako po iné roky, tak aj v tomto školskom roku sme na našej Trebiške uskutočnili zber Sabi vrchnáčikov.

Spolu sme nazbierali takmer 14kg hliníkových plieškov. Dôkazom toho, že každý gram sa počíta, je aj počet zapojených žiakov do tejto súťaže. A koľko je rekord našej najúspešnejšej zberateľky? Je to presne 2000 gramov. Kto to je? Pozrite si našu tabuľku s výsledkami a priložené fotografie.

PS: Zbierajte vrchnáčiky aj naďalej, veď predsa o rok súťažíme opäť!