Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo všetkých štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách, aj mimo nich, učili viac cudzích jazykov.

Tak ako zástupcovia Rady Európy, aj my na našej škole veríme, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva. Veríme, že poznanie jazykov spája ľudí, a preto sa na našej škole podporuje vyučovanie až štyroch cudzích jazykov. K anglickému jazyku, ktorý sa u nás vyučuje od prvého ročníka, sa neskôr, v šiestom ročníku, pridáva možnosť vybrať si jeden z ďalších jazykov. Môže to byť francúzsky, ruský alebo nemecký jazyk.

Každoročne sa 26. septembra na hodinách týchto cudzích jazykov venujeme rôznym aktivitám, ktorými chceme v žiakoch vzbudiť záujem o ich štúdium. Zdôrazňujeme pri tom potrebu posilnenia výučby tých jazykov, ktoré sú u nás označované ako druhý cudzí jazyk a ich dôležitosť je často verejnosťou podceňovaná. Počas týchto aktivít žiaci dostanú možnosť  oboznámiť sa so samotným jazykom alebo s rôznymi faktami týkajúcimi sa daného jazyka, resp. krajiny hovoriacej týmto jazykom. Keďže v tomto školskom roku dátum 26. septembra pripadol na sobotu, rozhodli sme sa, že takýmto aktivitám sa budeme venovať nielen jeden deň, ale hneď niekoľko dní. Samozrejme, niektoré žiacke práce nás ešte nejaký čas budú tešiť ako výzdoba na chodbe našej školy.