Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo všetkých štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na ich vek učili viac cudzích jazykov. Podľa deklarovaných cieľov je Európsky deň jazykov zameraný na všetkých obyvateľov a na ich jazyky. Ešte v roku 2011 boli oficiálne internetové stránky preložené len do angličtiny a francúzštiny, od roku 2013 sú už mnohojazyčné. Niektoré materiály, ktoré sú na nich umiestnené, tak sú sprístupnené aj v jazykoch, v ktorých nie je dostupná samotná stránka, napríklad v esperante. Organizácie a jednotlivci v rámci Európskej únie organizujú rôzne akcie vo všetkých krajinách Európy. Ich prehľad je možné každý rok nájsť na stránke projektu. Na našej škole veríme, že poznanie jazykov spája ľudí, a preto podporujeme vyučovanie až štyroch cudzích jazykov. Aj u nás sa každoročne 26. septembra venujeme rôznym aktivitám, ktorými chceme v žiakoch vzbudiť záujem o štúdium jazykov. Žiaci prostredníctvom týchto aktivít môžu hrať hry, spoznávať resp. rozpoznávať jazyky, zároveň si zasúťažia, alebo sa zamýšľajú nad tým, prečo a ako sa môžeme učiť rôzne jazyky. Svojimi prácami si zároveň môžu vyzdobiť triedu alebo chodbu pri svojej triede.